Asinco - Assessoria
Asinco
Asinco

Copyright © 2015 Asinco. Tots els drets reservats.

1. La totalitat del contingut d'aquest lloc web, ja siguin textos, imatges, so, fitxers, marques, logotips, combinacions de colors, o qualsevol altre element, la seva estructura i disseny, la selecció i forma de presentació dels materials inclosos, i els programes d'ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i utilizació, estan protegits per drets de propietat industrial i intel·lectual, titularitat d'Asinco, que l'usuari d'aquesta web ha de respectar.

2. En particular, però sense limitar la generalitat de l'obligació de l'usuari expressada en el paràgraf anterior, queden prohibides la reproducció, excepte per a ús privat, la transformació, distribució, comunicació pública, que està a disposició del públic i en general qualsevol altra forma d'explotació, per a qualsevol procediment, de tot o part dels continguts d'aquesta web, així com del seu disseny i la selecció i forma de presentació dels materials inclosos. Aquests actes d'explotació només podran ser realitzats amb autorització expressa d'Asinco, i sempre que es faci referència explícita a la titularitat d'Asinco, dels indicats drets de propietat intel·lectual.

3. A no ser que legalmente s'estableixi el contrari, queda tanmateix prohibit descompilar, desensamblar, realitzar ingenieria inversa, subllicenciar o transmetre de qualsevol manera, traduir o realitzar obres derivades dels programes d'ordinador necessaris per al funcionament, accés i utilizació d'aquesta web i dels serveis continguts, així com realitzar, respecte a tot o part d'aquests programes, qualsevol dels actes d'explotació referits en el paràgraf anterior. L'usuari de la web haurà d'abstenir-se en tot cas de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistemes de seguretat que puguin estar instal·lats.