Asinco - Contacte
Asinco
Asinco

CONTACTE

La ubicació de la nostra seu social és:
c/ Sant Llorenç, nº 80
08202 Sabadell

Tel. 937 265 966
Fax 937 260 778

Assessoria comptable:
isabel@asinco.com
angels@asinco.com

Assessoria financera:
info@asinco.com

Assesoria fiscal:
isabel@asinco.com

Assessoria jurídica:
jmgarriga@asinco.com
eulalia@asinco.com

Assessoria laboral:
eulalia@asinco.com

Auditoria de capital intel·lectual empresa:
seleccion@asinco.com

Auditoria financera:
info@asinco.com

Gestoria comptable i fiscal autònoms:
isabel@asinco.com
angels@asinco.com

Gestoria particulars:
marta@asinco.com
nieves@asinco.com

Selecció de Recursos Humans - Externa i Interna:
seleccion@asinco.com

Informació general:
rosa@asinco.com